Den vanligste årsaken til svimmelhet kommer fra nakken

 Svimmelhet er en av våre vanligste helse-plager og et symptom på at kroppens balansesytem ikke fungerer som det skal. Dette kan det være mange årsaker til. Balansesystemet består av flere sentre i hjernen som mottar og bearbeider sanseinformasjon fra syn, balanseorganene i det indre øret og bevegelsesapparat. Svimmelhet oppstår når hjernen oppfatter informasjonen den får om kroppens posisjon, fra våre ulike sanser, som motstridende.

Få riktig diagnose for din svimmelhet

Få riktig diagnose for din svimmelhet

Leddlåsninger, muskelspenninger og problemer med kjeve/bitt utgjør de vanligste årsakene til svimmelhet.

Andre årsaker inkluderer sykdom i indre øre; krystallsyke, virusinfeksjon eller Menièrs sykdom – eller ubalanse fra aldersforandinger i nerver og generell følsomhet.

Vanlige symptomer
Ordet svimmelhet er en generell beskrivelser av et symptom som oppleves svært individuelt fra person til person. I medisinsk språkbruk skiller vi mellom svimmelhet og vertigo.
– Svimmelhet er en følelse de fleste av oss har opplevd. Man føler seg ustabil og ustø, og opplever en gyngende og vaklende følelse. Mange føler seg ør i hodet og det svartner for øynene.
– Vertigo er en mer intens og kraftigere opplevelse av at enten omgivelsene eller seg selv roterer; en karuselliknende følelse (gyratorisk vertigo). Andre opplever en gyngende følelse, som om man er ombord på en båt

Årsaker til vertigo
Balansen din er avhengig av sanseinformasjon fra øyne, balanseorganer og kroppens muskler og ledd. Svimmelhet kan derfor være et symptom som kan ha mange forskjellige årsaker. De fleste årsakene til svimmelhet er heldigvis ufarlige. Dersom svimmelheten din ledsages av symptomer som hørselstap, kraftig øresus, synsforstyrrelser, feber, kraftig hodepine, hjertebank, brystsmerter eller pustevansker bør du kontakte lege for å utelukke underliggende sykdomstilstander.

Balansesentrene i hjernestammen og lillehjernen
Her registreres og samordnes all informasjon fra sanseorganene. Så lenge balansesentrene fungerer, og får tilstrekkelig informasjon fra sanseorganene, har vi en følelse av å være i likevekt. Feilfunksjoner og sykdomstilstander i ett eller flere av disse systemene kan derfor gi opphav til svimmelheten.

Synssansen
Synssansen er svært viktig for balansen. Dette merker du godt dersom du forsøker å holde balansen med lukkede øyne. Motsatt blir du ofte mindre svimmel og får bedre balanse, hvis du fester blikket på et fast punkt, f.eks horisonten når du er ombord på en båt. Hvis du har vært i simulatur har du opplevd hvor mye synsinntrykk betyr for balansen.

Balanseorganene
Disse sitter i det indre øret og kalles for labyrinten. Fra labyrinten går balansenerven inn til hjernestammen. De vanligste problemene her er:
Krystallsyke (godartet stillingssvimmelhet eller BPPV): det kan dannes krystaller inne i labyrintens bueganger som skaper «falske» signaler om at det snurrer/går rundt. Presenterer ofte akutt og gir kraftige svimmelhetsanfall når man skifter stilling. Anfallene ledsages av noen karakteristike små og nesten umerkelige rykninger i øye-muskulaturen som kalles nystagmus. Kan ofte behandles enkelt, trygt og effektivt med Epley’s manøver som de fleste kiropraktorer behersker, samt øvelser kiropraktoren kan instruere.
Betennelse på balansenerven (vestibularisnevritt): kan komme i forbindelse med virusinfeksjon fra f.eks hals, bihule eller øre. Symptomene her kan være mer konstante, og ikke så avhengige av hode- eller kroppsposisjon. En betennelse på balansenerven vil oftest forsvinne av seg selv etter 3-6 uker. I noen få tilfeller vil disse symptomene være plagsomme i lengre perioder.
Meniere’s sykdom: er en plagsom og vedvarende, men ikke livstruende form for svimmelhet. Symptomene kommer i anfall med voldsom svimmelhet, lyder i det angrepne øret og hørselstap som øker under anfall. Hørselen vil etter hvert svekkes. Årsaken til lidelsen er ukjent, men sannsynligvis spiller flere faktorer en rolle; bl.a. virus, arvelige faktorer og visse typer allergi eller matvareinntoleranse.

Sanseinformasjon fra hud, muskler og ledd
Dette systemet bidrar til å opprettholde balansen din gjennom en kontinuerlig strøm av tilbakemeldinger fra ledd, sener og muskler i hele kroppen til balansesentrene. Små følenerver registrerer bevegelse og posisjon i alle deler av kroppen, og denne informasjonen går inn til ryggmargen og videre til hjernen.

Øverste del av nakken
Nakken er programmert til automatisk å la hodet følge sanseinntrykk fra syn og hørsel. Ser vi noe som beveger seg i synsfeltet eller hører en lyd bak oss, vil vi automatisk snu hodet for å orientere oss. Nakken er også programmert slik at vi automatisk beveger hodet i kroppens bevegelsesretning. Balansesentrene får også hele tiden viktig informasjon fra leddene øverst i nakken om hodets stilling i forhold til kroppen.

Balansesystemer er helt avhengi av korrekt informasjon fra muskler og ledd øverst i nakken. Svimmelhet skyldes ofte leddlpsninger og muskelspenninger øverst i nakken

Andre årsaker til svimmelhet
– stress, uro og angsttilstander
– Birikninger av medikamenter
– Sykdommer i sentralnervesystemet
– Sirkulasjonsproblemer
– Høy alder

Kiropraktikk og svimmelhet
Først må kiropraktoren finne ut hvilken type svimmelhet du har. En grundig undersøkelse av nakkens funksjon er alltid nyttig for de fleste paseinter med svimmelhet, da hele eller deler av årsaken til problemet kan ligge der. Kiropraktoren vil da kunne gi deg effektiv og trygg behandling, for å gjenopprette normal funksjon i de deler av nerve-muskel-skjelettsystemet som forsterker andre svimmelhetstilstander, slik at behandling av disse kan være en viktig del av et tverrfaglig rehabiliteringsopplegg ved svimmelhet.

Balansetrening, forebygging
Det beste rådet for å forebygge balanseproblemer er aktivitet som stimulerer balanseapparatet. På samme måte som muskulatur, skjelett og ledd er avhengig av aktivitet og trening, må balanseapparatet holdes i aktivitet. Hvis enkelte deler av balanseapparatet er skadet, kan andre deler av systemet trenes opp for å kompensere for dette. Treningen ved svimmelhet har som hensikt å utfordre balansesystemet slik at man får bedret balansefunksjon. Spesielt ved høy alder er det viktig med bevegelse- og balansetrening. Mange skader og fall skyldes dessverre svimmelhet og kunne vært unngått. Trening må tilpasses av graden av plager. Snakk med din kiropraktor og få gode råd.

Kiropraktisk behandling
Kiropraktisk behandling søker å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystem for å redusere smerte, fremme generell helse og gi økt livskvalitet. I behandlingen av den enkelt pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Tverrfaglig samarbeid kan være nyttig. Kiropraktoren anvender hovedsaklig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem
– Spesifikk leddbehandling
– Tøyninger
– Muskulære teknikker
– Nevrologiske teknikker
– Stabiliserende trening
– Øvelser, råd og veiledning

Kiropraktoren – din nerve-muskel-skjelett-ekspert
En kiropraktor er spesialist på plager i bevegelsesapparatet og nervesystem. De vanligste muskelskjelettlidelsene som kiropraktoren behandler er ryggsmerter, nakke- og skuldersmerter, hodepine, migrene og svimmelhet, arm-, ben- og bekkensmerter. Kiropraktoren har 5-6 års utdannelse, 1 års offentlig godkjent turnustjeneste, autoriasjon.

** Informasjonen på denne siden er basert på informasjon fra Norsk Kiropraktorforening, informasjon som korrelerer med prosedyrene ved Nittedal Kiropraktorklinikk

Nakke
For å kunne behandle svimmelhet mest effektivt, er det viktig med en undersøkelse som muliggjør diagnostisering av problemet. Kiropraktoren har kompetanse til å differensiere mellom diagnosene, og behandle problemet. Kiropraktoren er også godt egnet til å behandle svimmelhet, da vanligste årsak relateres til muskel og ledd i nakkeregion. I de 3 øverste nakkevirvlene sitter også et svært ømfintlig balansesenter, som kontinuerlig kommuniserer med balansesentrene i øret.

Øre
Den vanligste årsaken til svimmelhet med opphav i øret er krystallsyke. Krystallsyken avsløres av tester, og behandles med spesielle rutiner for å bevege krystallen i øret ut av sin feilstilling. Rutinene akkompagneres  med behandling til nakken, da det er lett å gå å spenne seg når en er svimmel, og spenningene som oppstår øverst i nakken vil påvirke balansesentrene i både nakke og øre

Ikke la svimmelhet påvirke din hverdag – kontakt oss i dag!