korsrygg_smerter_lumbago_kiropraktorKorsrygg og bekkenplager kan være svært hemmende – tidlig undersøkelse og behandling av kiropraktor vil redusere spenningsnivået i ledd og muskler, for rask tilhelning og normalisering


– «Den beste sittestillingen er den neste»

Korsrygg og bekkenplager kan gjøre selv hverdagsoppgaver som å ta på sokker og bukse til en anstrengelse. Kiropraktoren adresserer raskt og effektivt både muskler og ledd, slik at du kan fungere optimalt i hverdagen, på jobben og hjemme.


Ryggsmerter er den vanligste plagen i nerve-, muskel- og skjelettapparatet og samfunnets dyreste enkeltlidelse. Akutt vondt i ryggen, akutt lumbago, er en smertefull, men som regel ufarlig tilstand. Mange blir raskt bedre, men tilbakefall er vanlig. Enkelte ganger forverres tilstanden av andre pågående tilstander som isjias, eller utvikler seg til en kronisk tilstand med gjentatte tilbakefall eller vedvarende smerter, kronisk lumbago.

Forekomst:

  • Korsryggsmerter er en av de vanligste årsakene til at allmennpraksis oppsøkes
  • Rygglidelser alene er den største enkeltdiagnosen for sykefravær og trygdeutbetalinger, med 15% av langtidsfravær og 10% av uførepensjoner
  • Muskel-, skjelett- og nerveplager, samt assosierte psykisk katastrofisering av plagene, står tilsammen for 70% av sykefraværet – gjør noe med sykefraværet!
  • 60-80% vil oppleve hemmende ryggsmerter, 45% av oss på årsbasis

 

Ved Nittedal Kiropraktorklinikk utreder vi dine plager i lavrygg/korsrygg basert på kliniske (ortopediske og nevrologiske) undersøkelser av bevegelsesapparatet. På bakgrunn av undersøkelsene vil tiltak fattes, behandling for smertelette, eventuelt ytterligere undersøkelser med MR / røntgen / annen spesialist. Ved Nittedal Kiropraktorklinikk behandler vi både ledd med (spesifikke) leddmanipulasjoner og muskler med muskel- og triggerpunktterapi. Vi er også trent i komplementære teknikker som uttøyingsteknikker, akupunktur og rehabiliteringstrening.

Akutt behandling retter seg som regel mot smertelette og det å gjenopprette funksjon og bevegelse i ryggen. Deretter er det viktig å forebygge fremtidige leddlåsninger og muskelsmerter – forskning viser at hjemmeøvelser med uttøying og opptrening av støttemuskulatur bidrar til smertelette over tid.

Det er viktig å oppsøke kiropraktor med en gang skaden oppstår. Da er du sikker på at ikke muskler og ledd tilpasser seg skaden, og at din dysfunksjon sprer seg til omkringliggende ledd og muskler. En rask undersøkelse og diagnostisering legger grunnlaget for en god prognose der funksjon normaliseres og smertelindring oppleves raskt.

Vanlige symptomer

– Kan oppstå akutt eller gradvis
– Smertefull og stiv korsrygg, verst om morgenen og ved sitting
– «Komme-i-gang»-smerter etter langvarig ro
– Best å gå og ligge
– Ryggskjevhet for å unngå smerte
– Ryggen «svikter»
– Smerter ned i hofte/ben

Vanligste årsaker

Årsakene til akutte ryggsmerter er mange og sammensatte. Derfor må forebygging og behandling tilpasses individuelt og sees i et helhetsperspektiv. Søk derfor kyndig hjelp hos din kiropraktor for dette.
– Arvelighet
– Lite fysisk arbeid
– Overvekt
– Plutselige overbelastninger
– Aktivitet med gjentatt feilbelastning
– Psykiske belastninger og mistrivsel

4 av 5 vil få vondt i ryggen i løpet av livet. Halvparten av oss har hatt plager siste året. 1 av 10 har ryggsmerter nå.

Kiropraktisk behandling

Hovedmålsetningen ved kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. I behandlingen av den enkelte pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Kiropraktoren anvender hovedsaklig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem.
–  Spesifikk leddbehandling/manipulasjon
– Tøyninger
– Muskulære teknikker
– Nevrologisk teknikker
– Stabiliserende trening
– Øvelser, råd og veiledning

Dette kan du selv gjøre

Ved akutt vondt i ryggen: Finn en så smertefri stilling som mulig slik at du klarer å slappe av. Start med forsiktige bevegelser med denne stillingen som utgangspunkt. Begynne å gå så snart du klarer det. Konsentrer deg om å slappe av slik at du beveger deg så uanstrengt og naturlig som mulig, selv om det gjør vondt. Si til deg selv at det går over. Veksle mellom bevegelse og avlastning i smertefrie stillinger. Slik klarer du totalt å bevege deg mer uten å overdrive. Gå heller mange korte turer enn en lang. Undersøkelser viser at jo raskere du kommer tilbake i bevegelse og opptar normal aktivitet, desto raskere blir du smertefri. Du kan ha nytte av smertestillende og betennelsesdempende medikamenter for å lindre smertene i akuttfasen og tilnærme deg normal bevegelsesmønster.

Tverrfaglige retningslinjer – nasjonalt ryggnettverk fra 2002

De fire behandlingstiltakene som er dokumentert effektive for ryggsmerter og klart anbefales i retningslinjene er:
– Oppfordre til bevegelse og aktivitet
– Spesifikk leddbehandling (manipulasjonsbehandling)
– Reseptfrie smertestillende medikamenter, paracet og ibux
– Tilpasset generell trening/mosjon

Slik kan du selv forebygge

– Hold deg i form gjennom lystbetont mosjon og variert aktivitet
– En halvtimes daglig tur, helst på variert og mykt underlag, smører ryggen
– Aktiviteter som gange, sykling eller svømming gjør godt for hele kroppen
– Variere arbeidsstillingen – den beste sittestillingen er den neste
– Søk trivsel rundt egen arbeids- og livssituasjon

Når bør du oppsøke en kiropraktor

– Når du har smerter eller er usikker på om noe er galt med ryggen din: kiropraktoren vil undersøke deg og finne ut hva som feiler deg, kunne gi gode råd og behandling om nødvendig.
– Når du ikke raskt blir bedre i ryggen: kiropraktoren vil vurdere om du trenger behandling, eller henvises til bildediagnostikk, andre spesialister og/eller sykemelde ved behov.
– Dersom det går ut over jobb og arbeidskapasitet

Kiropraktoren – din nerve-muskel-skjelett-ekspert

En kiropraktor er spesialist på plager i bevegelsesapparatet og nervesystem. De vanligste muskelskjelettlidelsene som kiropraktoren behandler er ryggsmerter, nakke- og skuldersmerter, hodepine, migrene og svimmelhet, arm-, ben- og bekkensmerter. Kiropraktoren har 5-6 års utdannelse, 1 års offentlig godkjent turnustjeneste, autoriasjon.