Nær halvparten av alle kiropraktorens pasienter oppsøker hjelp for ulike nakkeproblemer

Nakkens funksjoner er kompliserte, og spiller en helt sentral rolle i bevegelsesapparatet. Finmekanikken i nakken består av et intrikat samspill mellom ledd, følsom dyp muskulatur, samt store deler av nervesystemet. Vi er derfor helt avhengig av at nakkens finmekanikk er intakt for å holde balansen, utføre presise bevegelser og orientere oss etter sanseinntrykk fra syn og hørsel.

Nakkesmerter kan være svært bevegelseshemmende for den som rammes, og er en forløper til hodepine, svimmelhet, nakkekink, nummenhet/prikking i armer, skuldersmerter og nedsatt bevegelighet i nakke. Det er et hyppig fenomen i befolkningen – halvparten av befolkningen vil rammes av nakkesmerter, og kvinner rammes oftere enn menn. Andre faktorer som påvirker nakkesmerter er bl.a. stress, jobb/arbeid, skade/nakkesleng eller feil bruk av nakken ved trening eller under andre aktiviteter.

Nakkesmerter inndeles vanligvis i akutte og kroniske nakkesmerter

Akutte nakkesmerter
En akutt nakkekink oppstår tilsynelatende plutselig uten noe ytre årsak eller direkte skade. Ofte har kinket underliggende årsaker som har utviklet feilfunksjoner i nakkens muskler og ledd over lengre tid.

– Anspenthet pga stress, intens konsentrasjon over tid, irritasjon, støy, dårlige lysforhold
– Trenger du (nye) briller? Anstrenger du øynene, vil du automatisk spenne nakkemuskulaturen
– Ugunstige arbeidsstillinger
– Statisk og ensidig arbeid
– Trekk; spesielt fra den ene siden påvirker temperaturømfintlig muskulatur, f.eks sjåfører med åpent vindu
– Gal liggestilling, sove på sofaen og/eller sove kun på en side

Vanlige symptomer ved akutt nakkekink:
– Nakken låser seg plutselig og blir stiv og smertefull
– Vpkne med kink om morgenen
– Smerter sitter ofte i et bestemt punkt i nakken
– Hodet holdes på skakke for å unngå smerten
– Vanskelig å dreie på hodet eller se til siden, uten å samtidig snu hele kroppen
– Smertene kan være intense, umulige å løfte hodet eller senke hodet mot brystet uten å hjelpe til med armene
– Smertene forverres gjerne i løpet av første 1-2 dager, for så å bli gradvis bedre
– Noen blir raskt bra, hos andre kan stivheten vedvare i uker og måneder, og så komme tilbake igjen

Nakkeskader oppstår når nakken utsettes for en ytre kraft eller ulykke, vanlige skademekanismer er nakkeslengskade etter påkjørsel bakfra, fall og idrettsskader, slag mot hodet eller ansikt o.l.

Kroniske nakkesmerter
Hvis nakkesmertene vedvarer i over 3 måneder, kalles smertene for kroniske. Kroniske smerter etter nakkeskader er vanlig. Mange blir naturlig nok redd for å bevege nakken etter en skade, og glir inn i en ond sirkel med et stivt og unaturlig bevegelsesmønster for å unngå smerter. Dette er også grunnen til at man i dag fraråder langvarig bruk av nakkekrage etter akutte nakkeskader.

En skade kan utvikle seg til et sammensatt smertebilde:
– Nakkesmerter
– Smerter mellom skulderbladene
– Ryggsmerter
– Utstrålende smerter til skulder og arm
– Prikking og nummenhet i armer og fingre
– Svimmelhet
– Hodepine
– Ansiktssmerter
– Nedsatt konsentrasjon
– Økt trettbarhet og søvnforstyrrelser

Cervikogen hodepine
En form for hodepine som skyldes låsninger i nakkens øverste ledd som gir hodepine, nakkesmerter og stram muskulatur øverst i nakken

Cervicobrachialgi
Når nerverøttene nederst i nakken kommer i beknip som følge av skiveprolaps og/eller forkalkninger etter slitasjeforandringer, kan det oppstå intense smerter ut i armen på samme måte som man kan få isjias i korsryggen

smerter_i_nakkNår bør du oppsøke en kiropraktor
Etter nakkeskade: ta kontakt på et tidlig stadium. Slik får du hjelp til å komme rasktest mulig tilbake i normal funksjon og hjelp til å forebygge utviklingen av kroniske smerter. Du kan ha rett til behandling via forsikringsselskap og/eller trygdeordninger for bl.a. arbeidsskade, diskuter dette med kiropraktoren.

Når du har smerter eller er usikker på om noe er galt med nakken din: kiropraktoren vil undersøke deg og finne ut hva som feiler deg, gi deg gode råd og behandling om nødvendig. Merk: Har du høy feber og store smerter når du bøyer nakken, bør du snarest oppsøke lege i tilfelle hjernehinnebetennelse.

Når du ikke blir raskt bedre i nakken: kiropraktoren vil vurdere om du trenger behandling, eller henvisning til andre spesialister.

Dersom det er nødvendig med røntgenundersøkelse eller MR/CT: kiropraktoren henviser til nødvendige undersøkelser

Når du ikke kan gå på jobb på grunn av nakkesmerter: kiropraktore sykemelder helvis eller delvis ved behov, og samarbeider med bedriftshelsetjenesten og arbeidsgiver

Kiropraktisk behandling av nakkesmerter
De fleste nakkesmertepasienter har god nytte av kiropraktorbehandling. Kiropraktisk behandling søker å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem for å redusere smerte, fremm generell helse og gi økt livskvalitet. I behandlingen av den enkelte pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Tverrfaglig samarbeid kan være nyttig. Kiropraktoren anvender hovedsaklig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem:

– Spesifikk leddbehandling/manipulasjonsteknikker
– Tøyninger
– Muskulære teknikker
– Nevrologiske teknikker
– Stabiliserende trening
– Øvelse, råd og veiledning

Kiropraktoren er utdannet i nakkens anatomi og design/struktur – til å vite om behandling er tilrådelig, eller om andre tiltak skal iverksettes. En kiropraktor vil henvise deg til en annen profesjon, om dette er mer hensiktsmessig. Nyere forskning viser at en tidlig, aktiv behandlingsform er effektfullt.

Internasjonale eksperpanelers konklusjoner er positive når det gjeldermanipulasjonsbehandling av nakkesmerter. Manipulasjonsbehandling er et av flere tiltak som ofte bnenyttes av kiropraktorer for denne typer plager. Ved Nittedal Kiropraktorklinikk bruker vi spesifikke manipulasjoner, det vil si at nakken beveges innenfor det bevegelsesutslaget nakken ville kunne bevege seg innenfor når nakken ikke er låst/smertefull. Dette gjør at nakken ikke strekkes slik at bindevev skades.

Dette kan du selv gjøre
– Ved akutt nakkekink og -skader kan kuldepakninger gi lindring og dempe betennelsesreaksjonen i ledd og muskler
– Hold nakken varm; gå gjerne med høyhalset genser eller skjerf
– Veksle mellom bevegelse og avlastning i smertefrie stillinger; gjerne liggende noen ganger i løpet av dagen slik at nakkemusklene får slappet av.
– Konsentrer deg om å slappe av slik at du beveger deg så uanstrengt og naturlig som mulig, selv om det gjør vondt.
– Undersøkelser viser at jo raskere du kommer tilbake til bevegelse og normal aktivitet, desto raskere blir du smertefri. Du kan ha nytte av smertestillende og betennelsesdempende medikamenter for å lindre smerter i akuttfasen.

Slik kan du selv forebygge
– Unngå ensidige bevegelser og langvarige, ugunstige stillinger i nakken. Har du stillesittende arbeid, ta hyppige korte pauser, gjerne en liten spasertur, og variere arbeidsstillingen din så ofte du kan
– Vær forsiktig med kald trekk, air-condition
– Hold deg i god fysisk form; er du veltrent får du bedre og riktigere muskelbruk og aktiv støttemuskulatur
– Gjør enkle nakkeøvelser, kiropraktoren kan veilede og instruere deg

Kiropraktoren – din nerve-muskel-skjelett-ekspert
En kiropraktor er spesialist på plager i bevegelsesapparatet og nervesystem. De vanligste muskelskjelettlidelsene som kiropraktoren behandler er ryggsmerter, nakke- og skuldersmerter, hodepine, migrene og svimmelhet, arm-, ben- og bekkensmerter. Kiropraktoren har 5-6 års utdannelse, 1 års offentlig godkjent turnustjeneste, autoriasjon.

Landets offentlige godkjente kiropraktorer hjelper Norges befolkning til en bedre hverdag. Hvert år utfører norske kiropraktorer omtrent 2 millioner undersøkelser og behandlinger.

** Informasjonen på denne siden er basert på informasjon fra Norsk Kiropraktorforening, informasjon som korrelerer med prosedyrene ved Nittedal Kiropraktorklinikk
Kiropraktoren har lang erfaring med å teste for ulike smerteårsaker i nakken, og i tillegg utrede funksjon og ømhet i armer, skuldre, brystrygg og tilhørende ledd/muskler/nerver, for å se samspillet mellom relaterte kroppsdeler. Når nakkelåsninger og lokale smerter identifiseres, løsnes låsningen med spesifikke og myke leddmanipulasjonsteknikker, mens lokal smerte i muskler behandles med triggerpunktterapi, akupunktur/tørrnåling eller andre bløtdelsteknikker. Deretter forsikres det om at ikke dysfunksjon i skulderblad, skulderledd eller tilhørende strukturer kan være underliggende årsak for nakkesmerter. Dersom det ikke er noen underliggende årsaker for nakkesmertene, er prognosen svært god med rask tilheling. Ved mer kompliserte nakkesmerter, bedres også prognose og tilhelingstid betraktelig når vi finner underliggende årsak eller dysfunksjon i omkringliggende ledd, muskler eller nerver.

Har du nedsatt rotasjon i tillegg til nakkesmertene? Det er en av indikasjonene på at leddlåsninger og bevegelsesinnskrenkninger i lokale nakkeledd forårsaker smertene! Jo før du kontakter kiropraktoren, jo større er sjansen for rask smertelindring – ikke gi musklene tid til å stabilisere din nakkeskade!