Leddmanipulasjon er en teknikk hvor kiropraktoren tar ut bevegelse i et eller flere ledd, for å øke leddbevegeligheten. Dette gjøres på bagrunn av undersøkelse, til de av kroppens ledd med nedsatt bevegelighet.

Når et ledd har nedsatt bevegelighet og er «låst», setter det seg ofte også et vakum mellom leddoverflatene. Når leddet beveges, vil leddoverflatene gli fra hverandre, og vakumet som har bygget seg opp vil frigis. Når vakuumet frigis, høres dette som et ‘klunk’, ‘klikk’, ‘knekk’ eller lignende umiddelbar akustikk.

I denne prosessen gjenvinnes bevegelighet, og leddet tøyes ved at musklene rundt leddet strekkes. Etter kiropraktorbehandling med leddmanipulasjon vil som regel bevegeligheten i kroppen være bedre, og pasienten kan eksempelvis bevege nakke eller rygg mer enn tidligere. I tillegg vil spasme i spente muskler reduseres, hvilket tillater ytterligere bevegelse. Bevegelse og tøyning til muskler og ledd reduserer trykk og betennelse i leddoverflatene (fasettleddene), samt muskelspasme og -stivhet.

Etter en leddmanipulasjon vil kiropraktoren undersøke musklene, og se om behandling av korte muskler, spente muskler, triggerpunkter eller lignende kan gi ytterligere smertelette og normalisert funksjon.

Leddmanipulasjonen kan skape bevegelse i nervetunnelene, som i ryggraden dannes av oversiden av en ryggvirvel, og undersiden av en annen. Også her vil manipulasjonen skape bevegelse, hvilket er egnet til å endre trykket rundt en nerve i en trang nervegang, eller bevege / «flosse» nerven inne i nervegangen for å øke plassforholdene, samt skape lokale endringer til et statisk trykk på nerven.

En leddmanipulasjon er som oftest smertefri, men kan potensielt provosere spente og betente muskler, leddoverflater og nerver.