60% smertereduksjon med kiropraktisk behandling

 

svimmelhetIfølge Norsk Migreneforbund lever 1,7 millioner nordmenn med hodepine – tidlig diagnose og behandling gjør deg i stand til å leve som normalt. 

Hodepine har mange og sammensatte årsaker, og er en av våre vanligste plager. Hos kiropraktoren kan du få hjelp til å finne årsaken til din hodepine, og finne frem til riktig behandling.

Vanlige symptomer
Hodepine skyldes sjelden underliggende alvorlig sykdom, men kraftig og vedvarende hodepine skal alltid tas på alvor. Dette gjelder spesielt barn, og hos personer som pluteslig eller gradvis får hodepine uten å ha vært plaget tidligere. Hodepine ledsages ofte av andre symptomer som uvelhet, kvalme, tretthet, øresus, ustøhet og konsentrasjonsvansker. Mye hodepine vil i det lange løp påvirke humøret; mange blir irritable, deprimert og /eller tiltaksløse.

Utbredelse
– 3% av befolkningen har daglig hodepine, rundt 10% minst en gang i uken
– Bare 5% av oss har aldri hodepine
– Over 1% av befolkningen har hodepine som skyldes langvarig overforbruk av smertestillende medikamenter for nettopp hodepine og migrene

«Har du hodepine en gang i uken blir det over 50 ganger i året, søk hjelp før hodepinen blir en stor plage for deg»

Hodepine er som alle andre smerter kun et varsel om at noe kan være galt. Smertekilden er ofte feilfunksjoner i nakken smuskler og ledd. En og samme pasient kan ha flere typer hodepine. Disse kan gå over i hverandre, eller ligne på hverandre. Eksempelvis kan det starte med en spenningshodepine utløst av hard fysisk eller psykisk belastning. Får smerten vedvare, kan nakkehodepine bli neste skritt, som igjen kan utløse migrene. Et annet eksempel er pasienten med hyppig tensjonshodepine, som etterhvert utvikler kronisk medikamentindusert hodepine.

Vanlige typer hodepine
Spenningshodepine:
– Også kalt stresshodepine eller tensjonshodepine
– Smertene kan gå til begge sider av hodet
– Begynner ofte som muskelspenninger i nakke og skuldre, som sprer seg til bakhodet og frem mot pannen. Føles ofte som et stramt bånd
– Vanligvis uten kvalme eller forvarsel
– Ofte stressrelatert

Nakkehodepine:
– Også kalt cervikogen hodepine
– Skylder låsninger i nakkens ledd som gir hodepine, nakkesmerter og stram muskulatur øverst i nakken
– Kan forverres ved uheldige nakkestillinger eller nakkebevegelser

Migrene:
– Anfall varsles ofte med karakteristiske synsforstyrrelser som flimring, prikking eller lynglimt. Dette kalles for aura
– Pulserende smerte
– Som regel bare på en side av hodet
– Vanligvis intens smerte, forverres ved anstrengelse
– Kvalme og overfølsomhet for lys- og lydinntrykk

Medikamentindusert hodepine
– Langvarig og hyppig bruk av smertestillende medikamenter er en av de vanligste årsakene til kronisk hodepine

Sjeldne typer hodepine
– Klasehodepine/clusterhodepine som oftest rammes menn kan er rapportert som en av de mest smerteintense lidelsene vi har, også kalt Horton’s hodepine
– Hodepine som skyldes annen sykdom: infeksjoner og feber, bihuleproblematikk, høyt blodtrykk, hjernesvulst, forgiftningsskade

Vanligste årsaker
– Feilfunksjon i nakkens muskulatur og ledd
– Hodeskader og nakkeskader, bl.a. whiplash
– Kjevespenninger og bittfeil
– Stress
– Medikamentbruk
– Pasienter med migrene har en nedarvet overømfintlighet i nervesystemet
– Menstruasjon og andre hormonelle endringer, spesielt hos de med migrene

Kiropraktisk behandling
Mange hodepinepasienter har god nytte av kiropraktorbehandling. Hodepine og migrene har ofte sammenheng med feilfunksjoner i ledd og muskulatur i skulderbuer, nakke, hals og hode. Kiropraktiske behandling forsøker å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem, for å redusere smerte, fremme generell helse og gi økt livskvalitet.

Ved hodepine er det viktig å se pasienten i en helhetlig sammenheng. Tverrfaglig samarbeid kan være nyttig. For pasienten med kronisk hodepine, kan regelmessig oppfølgende behandling være et godt og tryggere behandlingsalternativ, sammenlignet med langvarig bruk av smertestillende medikamenter. Kiropraktoren anvender hovedsaklig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem. Akupressur mot aktive spenningsinduserende triggerpunkter kan også være effektivt, og er en behandlingsteknikk som tilbys ved Nittedal Kiropraktorklinikk.

Dette kan du selv gjøre
– Lev sunt og regelmessig
– Søk trivsel og unngå stress i hverdagen
– Hold deg i fysisk god form
– Bruker du smertestillende tabletter regelmessig, bør du vurdere å slutte med dette en periode på noen uker. Hvis du har medikamentindusert hodepine vil du erfare at du blir bedre over tid.

Kiropraktoren – din nerve-muskel-skjelett-ekspert
En kiropraktor er spesialist på plager i bevegelsesapparatet og nervesystem. De vanligste muskelskjelettlidelsene som kiropraktoren behandler er ryggsmerter, nakke- og skuldersmerter, hodepine, migrene og svimmelhet, arm-, ben- og bekkensmerter. Kiropraktoren har 5-6 års utdannelse, 1 års offentlig godkjent turnustjeneste, autoriasjon.

** Informasjonen på denne siden er basert på informasjon fra Norsk Kiropraktorforening, informasjon som korrelerer med prosedyrene ved Nittedal Kiropraktorklinikk

Det finnes forskjellige typer hodepiner, og ved å differensiere mellom de forskjellige typer hodepine kan disse behandles. Spenninger fra muskler i nakke, skuldre og øvre brystrygg refereres opp til hodet,
Dersom du presenterer tidlig med din hodepine, vil du som regel raskt se resultat av behandling, og oppleve hodepine og migrene mindre hyppig og intenst. Dersom du avventer til muskelspenninger og leddlåsninger er kroniske, forverres prognosen, og du vil som regel trenge fler behandlinger før normalisering av hodepine/migrene oppleves.der smertene gir hodepine og kan starte migreneanfall. Bevegelsesinnskrenkinger i nakkeledd gir økte spenninger i nakkemuskler da de står å spenner mot ledd som ikke vil bevege seg – dette gir ytterligere spenninger opp til hodet.

Kontakt oss for utredning og behandling av din hodepine/migrene!