Kjevedysfunksjon – temporomandibulær dysfunksjon

Kjevedysfunksjon

Smerter i kjeven

Både smerter og klikking i kjeven kan følge av kjevedysfunksjon. Ofte er det unge kvinner som rammes. Blandt eldre ses ofte slitasjeforandringer i sammenheng med kjevedysfunksjon.

Kjevemuskelen er den kraftigste muskelen i kroppen, relativ til sin størrelse. Det er således vanlig å kjenne på spenninger og sitringer i kjeven. Kjevedysfunksjon kan gi hodepine og vanskeligheter med å gape, som igjen kan gi smerter når en spiser.

Undersøkelsen differensierer mellom funksjonelle og strukturelle kjeveplager.

Strukturell kjevedysfunksjon
… karakteriseres av smerte fra kjeveleddets strukturer: leddskive, leddkapsel, muskulatur og nerver

Funksjonell kjevedysfunksjon
…er de kjeveplager som skyldes faktorer utenfor kjeveleddet, som bl.a. bittfeil, dårlig holdning, gnissing av tenner (bruxisme) og nakkeplager.

Behandlingen adresserer både kjeve og nakke, og retter seg mot muskelspenninger og leddlåsninger. Avhengig av diagnose vil ulike tilleggstiltak kunne fattes, og det vil rekvireres til ekstern kompetanse i form av kjevespesialist, tannlege eller radiolog for bildeundersøkelser der dette er indikert.

Kiropraktoren er primærhelsetjeneste, og vil sørge for at du møter riktig kompetanse for din diagnose.

bestill_time

Nittedal Kiropraktorklinikk