Smerter i skulderen, eller vanskelig for å få en strak arm opp til øret?

 

skuldersmerter

Skulderen er et komplisert ledd

Skuldersmerter kan være mer komplisert enn andre smerter – skulderleddet er et komplisert, mindre stabilt og relativt sårbart ledd, ettersom skulderen er svært bevegelig i alle retninger.

Smerter i skulderen er svært vanlig, og kan ha flere ulike årsaker som kan diagnostiseres og behandles hos kiropraktor.

Alle armbevegelser er avhengige av en god, rytmisk bevegelse mellom skulderblad, rygg, krageben og skulder. Dersom skuldermekanikken ikke fungerer, vil dette gi feilbelastninger i nakke, rygg, skuldre og armer. Det kan være avgjørende for tilbakevendende betennelser og smerter i skulderen at vanlig funksjon i skulderen gjenopprettes. Fellesnevnere for de vanligste skulderlidelsene er akutt skade eller feilbelastning over tid. Skulderbladenes stilling og støttemuskulatur spiller en spesielt viktig rolle ved alle armbevegelser.

Ensidige arbeidsstillinger gjør at armene lett blir hodt litt ut fra siden av kroppen med runde, fremoverbøyde skuldre. I denne stillingen mister skulderbladet sin muskulære støtte, de små stabiliserende skuldermusklene overbelastes og det kan bli trangt for senene som går innunder kragebenet frem til selve kuleleddet i skulderen. over tid kan det lett oppstå betennelse og slitasjeforandringer i sener og ledd.

De vanligste skulderdiagnosene
Muskelsmerter: noe de fleste har erfart, hvis muskulaturen feilbelastes over lengre tid vil det dannes triggerpunktuer i muskulaturen. Kiropraktoren er ekspert i å finne triggerpunkter og behandle disse.
– Aktive triggerpunkter vil gi smerter hele tiden fra muskelen
– Latente triggerpunkter gir smerte ved trykk, aktivitet og belastning

Ved alle skulderdiagnoser er det svært viktig å fjerne årsaken til feilbelastning ved å fjerne leddlåsninger i nakke og rygg, og balansere muskulaturen for å sikre normalt bevegelsesmønster.

Akutte skulderskader
Disse skadene forekommer spesielt innen idretter med risiko for fall og kollisjoner, eventuelt ved fallskader eller annet direkte traume mot skulderen. Hos unge voksne er kragebensbrudd dominerende ved fall, hos eldre er det skader til acromioclaviculærleddet, et ledd mellom krageben og skulderblad, samt skulderluksasjon – skulderen ut av ledd. Middelaldrene vil oftest få skader i muskler og sener i selve skulderbuen. Eldre kan få bruddskader, spesielt benskjøre kvinner. Kiropraktoren har stor kompetanse på å diagnostisere akutte tilstander i skulderapparatet.

Senebetennelse i skulderen – supra- og infraspinatustendinitt
De største leddnære musklene som stabiliserer skulderleddet heter supraspinatus og infraspinatus. Disse utgjør deler av det vi kaller rotatorcuffen, eller skulderbladstabilisatorene. Det er i senene til disse musklene at det oftest blir betennelse. Når en sene er betent, oppstår smerter når muskelen brukes. Senen blir tykk og hoven, og kommer i klem når armen løftes over hodet – kalles impingement syndrom.

Mellom den store skulderkappemuskulaturen deltoideus og rotatorcuffen ligger en slimpose som smører bevegelsen mellom muskellagene, denne kan bli betent og gi slimposebetennelse.

Symptomer ved senebetennelse/impingement
– Skarp smerte i skulderen når en løfter armen sideveis og opp, sørlig over skulderhøyde
– Smerter om natten, spesielt ved å ligge på skulderen
– Verk i overarmen rett nedenfor skulderen, noen ganger helt ned til underarm og hånd
– Hoven, varm og øm muskulatur

Dette kan du selv gjøre
– Plasser is eller kuldepakninger i ca 20 minutter på smertestedet
– Ved store akutte smerter kan et fatle være til hjelp de første par dagene
– Lett bevegelse uten store smerter er bra, men unngå de mest smertefulle bevegelsene
– Unngå å ligge på den vonde skulderen

Forkalkninger i skulderen
Ved langvarig betennelse og overbelastning oppstår det arrvev og forkalkninger langs senen som blir fortykket. Forkalkningene kan sees på røntgenbilder og kan gi opphav til kronisk impingement syndrom.

Frossen skulder
Når betennelse oppstår i skulderleddets leddkapsel kalles det frossen skulder eller adhesiv kapsulitt. Dette oppstår gjerne som en spontan reaksjon hos pasienter som har hatt skulderplager tidligere, eller etter skader som brudd i overarm eller håndledd. Tilstanden er svært smertefull den første tiden, samtidig som skulderleddet tilstives og vanskeliggjør løft av armen. Etterhvert avtar smertene, men skulderleddet er fortsatt stivt i mange måneder. De fleste blir bra etter en stund, og får bevegeligheten tilbake i løpet av 1-2 år. Kiropraktisk behandling vil bidra til raskere tilhelning via bedre bevegelighet av skulderen, spesielt i fasen etter at leddhinnen er betent.

Kiropraktisk behandling
Hovemålsetningen ved all kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og økt livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. Ved skulderplager vi lkiropraktren både behandle skulderen lokalt for å dempe smerte, redusere betennelse og øke blodtilførsel, samt gjenopprette normal bevegelighet i nakke, skulderbla, krageben og skulderledd. Ved valg av behandlingsstrategi for den enkelte pasient, legger kiropraktoren vekt på å se pasienten i en helhetlig semmenheng. Hvis det foreligger mistanke om at skuldersmertene skyldes annen sykdom, vil du bli henvist til videre undersøkelser hos lege.

Kiropraktorbehandlingen består av en rekke behandlingsmetoder hvor kiropraktoren hovedsakelig bruker hendene for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem:
– Spesifikk leddbehandling
– Tøyninger
– Muskulære teknikker
– Nevrologiske teknikker
– Stabiliserende trening
– Øvelser, råd og veiledning

Slik kan du selv forebygge skuldersmerter
– Unngå overbelastninger og ensartede løft
– Unngå mye og ensartet jobbing i skulderhøyde
– Tren skuldermusklene dine, evt. få et skulderstabiliseringstreningsprogram fra Nittedal Kiropraktorklinikk
– Ha god holdning, rett deg opp, trekk skulderene ned og bak, så faller de på plass
– Oppsøk kiropraktor i tide

Skulderleddet er avhengig av god bevegelighet i ledd rundt skulderbladet, i tillegg til muskulaturen rundt skulderblad og skulderledd. Ofte finner vi at din skulderplage er relatert til aktiviteter eller jobb, og da er det enklere for kiropraktoren og gi en spesifikk behandling med rask tilheling, smertelette og normalisering av bevegelse. Bevegelseshemning når du beveger en strak arm opp mot øret er en indikasjon på funksjonsforstyrrelse i armen, og kiropraktor bør oppsøkes – skulder er gøy å behandle, da store endringer til bevegelighet kan oppnås raskt!

Pga kompleksiteten rundt skulderleddet, er det svært mange potensielle årsaker til skuldersmerter, og smerteårsak kan stamme fra andre strukturer som nakke, armer og skulderblad. Grundig undersøkelse er viktig for å kunne diagnostisere dine skuldersmerter. Dersom skuldersmertene ikke passer inn i en diagnose på bakgrunn av pasientsamtale og undersøkelse, kan bildediagnostikk med ultralyd, røntgen eller mr gi innsikt i underliggende smerteårsak.

Skuldersmerter ofte behandlet på Nittedal Kiropraktorklinikk

  • – Frozen shoulder
  • – Låsning i nakke, ribbein og/eller skulderblad
  • – Rotator cuff syndrom
  • – Senebetennelse
  • – Skulder impingement
  • – Triggerpunkt i skulderbladstabilisatorer

 

Kiropraktoren – din nerve-muskel-skjelett-ekspert
En kiropraktor er spesialist på plager i bevegelsesapparatet og nervesystem. De vanligste muskelskjelettlidelsene som kiropraktoren behandler er ryggsmerter, nakke- og skuldersmerter, hodepine, migrene og svimmelhet, arm-, ben- og bekkensmerter. Kiropraktoren har 5-6 års utdannelse, 1 års offentlig godkjent turnustjeneste, autoriasjon.

** Informasjonen på denne siden er basert på informasjon fra Norsk Kiropraktorforening, informasjon som korrelerer med prosedyrene ved Nittedal Kiropraktorklinikk