SMITTEVERNTILTAK - Koronavirus

Ved Nittedal Kiropraktorklinikk har vi følgende interne retningslinjer for å redusere smitte av koronaviruset. Videre holder vi oss fortløpende orientert om anbefalte og pålagte tiltak fra norske helsemyndigheter.

Her er vår tiltaksliste:

Vår tiltaksliste vedr korona epidemien
 • Ta av ringer, klokker og armbånd
 • Vask hender mellom hver pasient
 • Vask/desinfiser benk mellom hver pasient
 • Vask/desinfiser overflater som dørhåndtak, servant osv. flere ganger om dagen
 • Vask/desinfiser det som ligger på skrivebordet (tastatur, mus, drikkeflaske, penn) flere ganger om dagen
 • Retningslinjer i venterommet for hvem som ikke anbefales å komme til behandling. Denne oppdateres fortløpende.
 • Be pasienter som kommer inn på klinikken om å vaske hendene eller bruke antibac før de setter seg på venterommet. Det anbefales også å tørke av mobilskjerm.
 • Magasiner og blader kastes
 • Hvis terapeuten føler seg syk (vanlige sykdomstegn), skal han/hun ikke være på klinikken før symptomene er helt borte. Hvis symptomene utvikler seg i retning av luftveisinfeksjon/kraftig influensa bør han/hun testes for COVID-19 (ring fastlege og følg retningslinjer for isolasjon)
 • Pasienter skal ikke komme til behandling dersom de har vært i områder med koronasmitte og har feber, hoste eller pustevansker. De skal heller ikke komme til behandling dersom de har vært i kontakt med smittede personer, personer under testing eller folk i karantene. Dersom dette er tilfelle, skal behandlingen avsluttes, og tiltak umiddelbart settes i gang for å desinfisere berørte flater
 • Unngå utenlandsreiser som ikke er nødvendige

Vi oppfordrer alle til å ta situasjonen alvorlig og gjøre de tiltak man kan for å redusere smitte.

Med vennlig hilsen oss ved Nittedal Kiropraktorklinikk