Nittedal Kiropraktorklinikk er tilknyttet fysioterapeut, akupunktør og massør. Hagansenteret, gratis parkering 3 timer. Telefon 67 07 75 50. Etablert 1993.


 

(Les mer under Nittedal Kiropraktorklinikk)

Symptomer fra muskelskjelettsystemet er det vanligste helseproblemet i den norske befolkning. En kiropraktor er spesialist på plager i bevegelsesapparatet og nervesystem. De vanligste muskelskjelettlidelsene som kiropraktoren behandler er ryggsmerter, nakke- og skuldersmerter, hodepine, migrene, svimmelhet, armsmerter, bensmerter og bekkensmerter. På Nittedal Kiropraktorklinikk behandler vi også spedbarn, gravide, idrettsskader av forskjellig slag og mer, kontakt oss for å diskutere din plage med våre erfaringer.

Kiropraktisk leddbehandling
Ved kiropraktisk leddbehandling, også kalt manipulasjonsbehandling, frigjøres et låst ledd ved en hurtig og presis bevegelse. Denne raske, passive tøyningen av strukturene omkring leddet, medfører en umiddelbar reflektorisk avspenning av overspent, dyp muskulatur, som har hindret leddet i å bevege seg normalt. Samtidig separeres leddflatene og det høres en klikkelyd fra opphør av vakumet mellom leddoverflater. Behandlingen er ofte en umiddelbar nevrofysiologisk virkning i form av smertedemping. Behandlingsmetoden er dokumentert trygg og effektiv, og er sjeldent forbundet med smerter.

Behandlingsreaksjoner, bivirkninger og komplikasjoner
Det er normalt med lette, forbigående reaksjoner etter kiropraktorbehandling, som lokal ømhet, stølhet og tretthet. Som ved all virksom behandling vil det av og til kunne oppstå bivirkninger utover normale behandlingsreaksjoner. Behandlingen er dokumentert trygg og effektiv. På Nittedal Kiropraktorklinikk utfører vi spesifikke leddmanipulasjoner som skåner omkringliggende vev.

Behandlingsmetoder
Stadig flere går til kiropraktor; andelen av befolkningen som oppsøker kiropraktor har økt med over 50% de senere år. Hovedmålsettingen ved kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. Ved valg av behandlingsstrategi for den enkelt pasient, legger kiropraktoren vekt på å se pasienten i en helhetlig sammenheng. Kiropraktorbehandlingen består av en rekke behandlingsmetoder hvor kiropraktoren hovedsakelig bruker hendene for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem.

• Spesifikk leddbehandling
• Tøyninger
• Muskulære teknikker
• Nevrologiske teknikker
• Stabiliserende trening
• Øvelser, råd og veiledning