Nittedal Kiropraktorklinikk er tilknyttet fysioterapeut, akupunktør og massør. Hagansenteret 2. etg, gratis parkering 3 timer. Telefon 67 07 75 50. Etablert 1993.

Kiropraktorene på Nittedal Kiropraktorklinikk har 6 års utdannelse, hvorav 1 turnusår. Kiropraktoren er trenet i å undersøke, diagnostisere og behandle muskel-, skjelett- og nerveplager. Som primærhelsetjeneste underlagt helsepersonelloven kan kiropraktoren rekvirere til røntgen/mr, henvise til legespesialist og sykemelde ved behov.


(Les mer under kiropraktikk)

Kostnadene muskel-, skjelett- og nerveplager medfører er enorme, både for den enkelte og for samfunnet. Smerteplager i bevegelsesapparatet er årrsak til hver 5. legekonsultasjon, halvparten av landets totale sykefravær og en tredjedel av alle landets uføretrygdede.

Autorisasjon

Kiropraktorer ble offentlig godkjent i Norge i 1988. I tilegg til å ha gjennomført godkjent utdanning, kreves det at kiropraktorer har gjennomført en 12 måneders turnustjeneste for å oppnå autorisasjon.

Utdanning
Utdanningen tar minimum seks år (5-6 år ved universitet og 1 års turnustjeneste). Norske helsemyndigheter legger standarden til internasjonale godkjennelsesorganer for kiropraktorutdanning til grunn for offentlig godkjenning. Kiropraktoren har høy faglig spesialisering innen helse og sykdom i bevegelsesapparatet, og i nerve- og muskelskjelettsystemet.

For mer informasjon ring 67 07 75 50.