Muskelbehandling (bløtdelsterapi / myalgisk intervensjon) innbefatter ulike teknikker for å redusere spenninger og stramhet til ulike muskler.

Mer om muskelbehandling kommer…